CORONA - AKTUEL STATUS

Hilsen fra Statsminister Mette Frederiksen

Slut med mundbind og coronapas. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede på et pressemøde onsdag den 26.januar om aftenen, at restriktionerne ophæves 1. februar.

Offentliggjort i nyhedsbrev fra "Landsforeningen af menighedsråd" i uge 4 - 2022.

Fra 1. februar forsvinder kravet om mundbind og coronapas i folkekirken og resten af samfundet, når Danmark igen åbnes op.
”Det er en glædelig nyhed, at restriktionerne nu bliver ophævet," siger Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen.

Restriktioner, der ophører:
• Krav om mundbind/visir ved gudstjenester og menighedsarrangementer
• Krav om coronapas ved gudstjenester og menighedsarrangementer
• Krav om opsætning af informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter

Følg sundhedsstyrelsens anbefalinger
Det er vigtigt fortsat at have fokus på Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning. Du finder Sundhedsstyrelsens anbefalinger her: Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Opdateret mandag den 31.januar 2022 kl. 9.46

Nyt om fysisk fremmøde og coronapas på arbejdsplader i folkekirken og andre trossamfund

 Oprettet 31.01.2022 09:46

Kontaktperson: Christa Hector Knudsen

De ændrede regler finder anvendelse fra 1. februar 2022

Regeringen på baggrund af Epidemikommissionens indstilling besluttet, at kategoriseringen af covid-19 som samfundskritisk sygdom ikke videreføres efter den 31. januar 2022, og det er besluttet, at der for offentlige og private arbejdspladser vil kunne ske en normalisering af det fysiske fremmøde efter den 1. februar 2022.

Det indebærer, at der fra 1. februar 2022 igen er mulighed for 100 pct. fremmøde på offentlige og private arbejdspladser, herunder i folkekirken og andre trossamfund, samt at restriktioner ved fysisk fremmøde, fx i forbindelse med personalearrangementer, kurser og konferencer, ikke længere er gældende.

Kravet om coronapas på arbejdspladser på det statslige overenskomst- og aftaleområde, herunder i folkekirken, samt arbejdsgivers mulighed for at stille krav om coronapas på offentlig og private arbejdspladser, herunder i andre trossamfund, ophæves, da det er en betingelse i Beskæftigelsesministeriets lov om arbejdsgivers mulighed for at pålægge forevisning af coronapas, mv., at covid-19 kategoriseres som samfundskritisk sygdom. Ved bortfaldet af kategoriseringen vil der således ikke længere være hverken krav om eller mulighed for at kræve coronapas ved fysisk fremmøde.

Der vil heller ikke være mulighed for at pålægge ansatte at lade sig teste efter lov om arbejdsgivers mulighed for at pålægge forevisning af coronapas mv. 

Epidemikommissionen opfordrer samtidig offentlige og private arbejdsgivere, herunder arbejdsgivere i folkekirken og andre trossamfund, til løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen. Der opfordres i forlængelse heraf fortsat til at tage hensyn til smittesituationen, herunder at sundhedsmyndighedernes generelle råd om smitteforebyggende tiltag, bl.a. udluftning, afstand mv., iagttages.

Udgivet til: Alle menighedsråd, Alle i kirkenettet, Alle kirkekontorer, Alle præster, Alle provstier, Alle Stifter, Alle i kirkeministeriet, Løgumkloster kirkemusikskole, Sjællands kirkemusikskole, Vestervig kirkemusikskole, Udd-FUV Løgumkloster, Udd-Kbh. Pastoralseminarium, Udd-Århus Pastoralseminarium, Folkekirkens It, 3. kontor, Folkekirken.dk, Folkekirkens Kirkemusikskoler, FUV og Landsforeningen af menighedsråd

Opdateret onsdag den 26.januar 2022 kl. 19.39

Til alle menighedsråd 

Regeringen har på baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen besluttet, at kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom ophæves parallelt med, at de restriktioner, der er udstedt med hjemmel i epidemiloven, som er som er betinget af kategoriseringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom, ikke videreføres efter den 31. januar 2022.

Det betyder, at samtlige restriktioner på Kirkeministeriets område ophører pr. 1. februar 2022. Der vil således ikke længere være:

  • Krav om mundbind/visir ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer, og på de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner.
  • Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer.
  • Krav om coronapas for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.
  • Krav om opsætning af informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter.

For offentlige og private arbejdspladser, herunder folkekirken og andre trossamfund, vurderer Epidemikommissionen, at der vil kunne ske en normalisering af fysisk fremmøde efter den 1. februar 2022. Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen.

Det er fortsat vigtigt, at Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og opfordringer efterleves. Anbefalingerne kan læses her.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil snarest muligt blive opdateret i overensstemmelse hermed. 

Med venlig hilsen

Christa Hector Knudsen
Chefkonsulent

Opdateret onsdag den 12 januar kl 20.09

Fra søndag den 16. januar ophæves arealkravet for folkekirkens gudstjenester og andre arrangementer. Øvrige restriktioner forlænges til og med den 31. januar.​

De høje smittetal hen over julen er aftaget og har indtil videre ikke medført en stigning i antallet af indlagte. Det er baggrunden for, at regeringen har besluttet at lempe på corona-restriktionerne. For folkekirkens område betyder det, at arealkravet ophæves fra og med søndag den 16. januar. Det betyder, at det maksimale antal deltagere til folkekirkens arrangementer ikke længere er afhængig af, hvor store rum der er tale om. Arealkravet ophæves samtidig for andre trossamfund.

Øvrige restriktioner fastholdes
Øvrige restriktioner forlænges til og med den 31. januar. Det betyder, at man fortsat skal have coronapas for at deltage i kirkens arrangementer, hvor der deltager mere end 100 i forbindelse med indendørs arrangementer, og 1000 udenfor. Der er fortsat krav om mundbind eller visir, når man bevæger sig ind, ud eller rundt i rummet i forbindelse med kirkens arrangementer, ligesom der er krav om tydelig information om coronaretningslinjer for besøgende og krav om coronapas for kirkens ansatte.

Folkekirkens ansatte anbefales desuden fortsat at arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

Opdateret lørdag den 18.december 2021 kl. 8.00

Kirkerne holdes åbne, også for sang, men med mundbind og arealkrav. Sådan lyder udsigten for julegudstjenesterne, efter at et politisk flertal fredag bakkede op om regeringens nye coronarestriktioner

En uge før juleaften må kirkerne indstille sig på at fejre jul under en række nye coronarestriktioner, som træder i kraft søndag klokken 8.

På regeringens pressemøde fredag den 17. december præstenterede statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke og sundhedsmyndighederne regeringens forslag til en række, markante indgreb, der skal bremse den genopblussede coronaepidemi. Senere fredag bakkede et flertal i Folketingets Epidemiudvalg op om tiltagene. Flere af dem får betydning for gudstjenesterne i julen.

Det gælder:

  • Krav om mundbind
  • Indendørs arealkrav på 2 kvadratmeter pr. gudstjenestedeltager for siddende deltagere og 4 kvadratmeter for stående, samt skiltning om, hvor mange deltagere, der er plads til
  • Ved ‘menighedsarrangementer’ og folkekirkens videregående uddannelser skal der desuden vises coronapas uanset antal deltagere

Sundhedsmyndighederne og regeringen anbefaler desuden, at kirker og kirkegængere iagttager alle de generelle anbefalinger om udluftning, afstand og håndsprit.

Nye regler om coronapas i folkekirken - Oprettet 26.11.2021

Henholdsvis den 26. og den 29. november 2021 træder nye regler om fremvisning af coronapas, og gyldighed af covid-19 test, i folkekirken i kraft.

​Krav om coronapas for ansatte i folkekirken

På baggrund af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og som følge af den netop vedtagne lov, som giver arbejdsgiver mulighed for at kræve coronapas ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen, så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med virkning fra den 26. november 2021 udstedt et cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde. Du kan finde cirkulæret her.

Det vil sige, at der fra den 26. november 2021 er indført et krav om, at folkekirkens arbejdsgivere, herunder menighedsrådene, skal pålægge de ansatte at kunne fremvise et gyldigt coronapas, ligesom arbejdsgiverne pålægges at kontrollere de ansattes coronapas i overensstemmelse med cirkulærets bestemmelser herom.

De nærmere bestemmelser om coronapas, kontrol heraf samt muligheden for at kræve test af de ansatte vil blive beskrevet i Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk, som løbende bliver opdateret.

Nærmere orientering om ovenstående udsendes til folkekirkens arbejdsgivere og ansatte hurtigst muligt.

Nye regler for krav om coronapas ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund

Fra den 29. november 2021 skærpes kravet om, at deltagere skal vise coronapas ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken. Kravet om coronapas gælder fremover, hvis der er adgang for flere end 100 deltagere indendørs og flere end 1.000 deltagere udendørs.

Der er desuden indført krav om

  • at der ved lokaler/lokaliteter, hvor der gælder krav om coronapas, skal opsætte informationsmateriale om kravet og om muligheden for bortvisning
  • coronapas på folkekirkens uddannelsesinstitutioner.

Endelig er gyldighedsperioden for covid-19 test ændret til 72 timer for PCR-tests og 48 timer for antigentests (kviktest).

De nærmere bestemmelser fremgår af bekendtgørelse om krav om coronapas på Kirkeministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, som kan se på www.retsinformation.dk fra lørdag den 27. november 2021.

Udgivet til: Alle menighedsråd, Alle i kirkenettet, Alle kirkekontorer, Alle præster, Alle provstier, Alle Stifter, Alle i kirkeministeriet, Løgumkloster kirkemusikskole, Sjællands kirkemusikskole, Vestervig kirkemusikskole, Udd-FUV Løgumkloster, Udd-Kbh. Pastoralseminarium, Udd-Århus Pastoralseminarium, Folkekirkens It, 3. kontor, Folkekirken.dk, Folkekirkens Kirkemusikskoler, FUV og Landsforeningen af menighedsråd

AKTUEL SITUATION FOR NØRRE BROBY KIRKE

Hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt præst Sanne Hvorslev på tlf. 62 63 10 27 / shh@km.dk

5 GODE RÅD - FOR AT IMØDEGÅ CORONA-SMITTE

Nyeste kommentarer

30.12 | 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

30.12 | 11:05

Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m...

06.12 | 09:42

Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ...

27.10 | 08:31

Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...