"Kirkens døgn" blev fejret i Konfirmandstue og Kirke

Klik evt. på foto for at forstørre

LØRDAG DEN 9.SEPTEMBER - KONFIRMANDSTUE & KIRKE ...

På opfordring fra Fyens Stift fejrede vi i 2017 som noget nyt "Kirkens døgn", det blev afholdt i anledning af Lutheråret 2017. Reformationen i 1517 ændrede den danske kirke fra katolsk til protestantisk, dog med en del års forsinkelse ...

PROGRAM - "KIRKENS DØGN"

Formiddag ... Konfirmandstue m/formiddagskaffe, sang, musik og historier om reformationens opståen, gennemførelse og betydning

Eftermiddag ... "Katekismuskuppet" - fortalt af Esther Rützou, der førte os tilbage til tiden omring reformationen, og hvad der hændte på Fyn ... Efter fortælling var der eftermiddagskaffe og småkager fra Byens Bager i våbenhuset

Aften ... Hen under aften afslutning med Aftensang, Fadervor og Velsignelse

Klik evt. på foto for at forstørre

KAFFEN KLAR - RUNDSTYKKER PÅ VEJ 🙂KLAR - "RYK-IND" KL. 9.30  Menighedsråd og præst havde været på spil og pyntet konfirmandstuen flot op med levende lys og friske georginer fra Søbjerggaard

Klik evt. på fotoet for at forstørre Jette og Anders

KL. 10.30 HYGGESTUND MED SANG, MUSIK OG LUTHER-TIME ... Kirkesanger Jette og Organist Anders fortalte om, sang og spillede smukt salmer, der relaterede sig til Martin Luther.

Klik evt. på foto for at forstørre Ingrid

KL. 10.30 LUTHER-TIME ... Undervejs fortalte Ingrid Thomsen spændende, relativt kort og meget præcist om tiden op til, under og efter reformationen. Om store opdagelser, et nyt verdenssyn, ny forståelse, opbrud og radikale samfundsændringer. Ingrid fortalte om Reformationens ophavsmand Martin Luther, liv og gerninger, Ingrid fortalte bl.a. om et tro på et liv efter døden med de tre vigtige steder, Himmel, Helvede og ikke mindst tiden i skærsilden, som kunne forkortes med den katolske kirkes organiserede salg af afladsbreve, som med reformationen blev afskaffet.

Klik evt. på foto for at forstørre Esther

KL. 15.00 "KATEKISMUS-KUPPET" - fortalt af Esther Rützou

Beretning om Peder Lavrensen og Christen Skrok, der var den første som talte for, præster kunne indgå ægteskab. Om den formanende Biskop Beldenak, om Biskop Knud Gyldenstjerne, om Prædikanten Sadolin og det fynske landemode i 1532 med udleveringer af katekismusser, der i realiteten indførte den Lutherske kirkeordning på Fyn - og det endda før Grevens Fejde, der udbrød i 1534. Så om Tavsen og Viborg kom først, eller Fyn lå forrest i reformationsårene, er der grund til at så lidt tvivl om over for de lærde ... Tak for en levende fortælling med sang, afladsbreve og meget andet, hvor vi følte os hensat til 1500-tallet

Klik evt. på foto for at forstørre

KL. 16.45 AFTENSANG ...

Efter kaffe og småkager fra Byens Bager i Våbenhuset, afsluttede vi en skøn og spændende dag med salmesang, fadervor og velsignelse i kirken

TAK TIL ALLE DER BIDROG TIL AT GØRE "KIRKENS DØGN" I NØRRE BROBY SPÆNDENDE OG HYGGELIG ❤

Nyeste kommentarer

30.12 | 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

30.12 | 11:05

Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m...

06.12 | 09:42

Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ...

27.10 | 08:31

Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...