Hvad krypten gemmer ... Ellen Marsvin m.fl.

Krypten

I kirkens krypt står der seks kister alle med afdøde, som har en tilknytning til herregården Lundegård i sognet. Mest kendt er Ellen Marsvin, en af sin samtids rigeste og største godsbesiddere, som en overgang også var kongelig svigermor til selveste Christian IV, der var gift med datteren Kirsten Munk.

Adelsdame

Ellen Marsvin (født 1.februar 1572 - død 11.november 1649) var en dansk adelsdame og gods-samler.

Ellen Marsvin var datter af Karen Gyldenstjerne og den brutale og hensynsløse lensmand på Landskrona Slot Jørgen Marsvin, der på Christian den II's tid var rigets kansler og en formuende mand. Ellen Marsvin blev født på Landskrona Slot i Skåne.

I en alder af blot 17 år bliver hun gift den 29.juni 1589 med Ludvig Munk til Nørlund, der på det tidspunkt var Statholder i Norge. Sammen med Ludvig Munk får hun sit eneste barn, den i Danmarkshistorien kendte Kirsten Munk. Efter den meget ældre Ludvig Munks død i 1602 blev Ellen Marsvin gift igen den 11.januar 1607 med Lensmanden på Odensegård, Knud Rud til godset Sandholt. Knud Rud dør efter få års ægteskab, og Ellen Marsvin bliver enke for anden gang som 39 årig, og herefter koncentrerede hun sig om at administrere sine mange ejendomme og vidtløftige besiddelser rundt omkring i Danmark, som hun samlede I løbet af sin lange enkestand; Vallø på Sjælland, det efter hende benævnte Ellensborg (Ulfeldernes gamle herresæde Kogsbølle, det nuværende Holckenhavn) ved Nyborg, øerne Tåsinge og Thurø, Boller og Rosenvold i Jylland.

Det må formodes at Lundegaard i vid udstrækning har været Ellen Marsvins hjem efter det første ægteskab med Ludvig Munk, til stadighed betragtede hun det i hvert fald sådan, og det til trods for de mægtige godsbesiddelser, hun i øvrigt ejede. Det fremgår bl.a. også af den omstændighed, at datteren Kirsten Munk I 1615 giftede sig med kong Christian den 4, og brylluppet stod på Lundegård. Desuden er det jo en kendsgerning, at Ellen Marsvin og de 2 ægtemænd er bisat i krypten under Nr. Broby Kirke, der dengang hørte under Lundegaard. Det hed sig om Kirsten Munk, at hun var kongens hustru "til venstre hånd". Kong Christian IV var i øvrigt en stor beundrer af sin svigermors økonomiske evner, og hun fik bl.a. ansvaret for opdragelsen af parrets mange børn. Selv efter skilsmissen fra Kirsten Munk forblev forholdet så godt, at Ellen Marsvin ligefrem arrangerede forholdet mellem kongen og den nye elskerinde Vibeke Kruse. En egentlig vielse mellem Kirsten Munk og kongen fandt i øvrigt ikke sted, men ægteskabet kom i stand efter skriftlige aftaler mellem Christian den 4, Ellen Marsvin og Kirsten Munk og regnedes derfor for fuldt ud gyldigt.

"Gods-samler"

Ellen Marsvin brugte som skrevet al sin kraft på at samle gods og guld, men måtte i forbindelse med ægteskabet mellem datteren Kirsten Munk og Kong Christian IV afstå en del af sine gårde til kongen og i forbindelse med et mageskifte i 1625 erhvervede hun bl.a. øen Thurø. I 1639 opfører Fru Ellen MarSvin kirken på Thurø, som bliver indviet den 12.marts 1640. Hendes initialer "F.E.M.S" kan stadig ses på kirkens tårn.

Overleveringer sætter dog ikke Ellen Marsvins navn i den mest positive forbindelse med landbrugsdriften på Thurø. Det tjørnekrat, der indtil for nylig omkransede bøndernes marker derovre, har direkte forbindelse til hende. Engang spillede hun nemlig terninger med kongen om Thurø og tabte. Men hun ville ikke uden videre afgive øen og bad om lov til at beholde øen, indtil hun havde høstet en gang mere. Det blev hende bevilget, men så tog hun fusen på kongen, og såede øen til med tjørn. Da kongen så konstaterede øens sørgelige forfatning, lod han hende beholde den. Forholdet til kongen kølnedes dog med tiden, og på Ellen Marsvins ældre dage støttede hun sig mere til datteren Kirsten Munks svigersønner. Ifølge flere beskrivelser er Ellen Marsvin omtalt som grisk og ondskabsfuld, men også som intelligent og selvstændig, og en del historier bekræfter således også dette på forskellig vis. 

I sine ældre dage i 1640'erne opholdt Ellen Marsvin sig på herregården Ellensborg ved Nyborg, hvor hun også dør i 1649. Godset er siden omdøbt og hedder idag Holkenhavn. Det gik i øvrigt i arv til datteren Kirsten Munk og derefter til barnebarnet Eleonora Christine ... 

Læs evt. mere om Ellen Marsvin på infotavlen til højre for den store køreport med indgang til kirkegården - måske inden et besøg i krypten

😀 På gensyn på vores hjemmeside ... www.nbkirke.dk 😀

Nyeste kommentarer

30.12 | 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

30.12 | 11:05

Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m...

06.12 | 09:42

Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ...

27.10 | 08:31

Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...