Kort historisk gennemgang - Luther & Reformationen

Klik evt. på foto og forstør døren til Slotskirken i Wittenberg

FEJRING AF REFORMATIONEN

I 2017 fejrer vi reformationen - ikke bare i Danmark - men i store dele af verden.

Det gør vi til trods for, at vi altid har fået fortalt, at reformationen først blev indført i 1536 - og det er også omtrent korrekt, når vi alene kigger på Danmarkshistorien.

Men den 31.oktober i året 1517 slog Luther sine berømte 95 teser mod den katolske kirke op på døren til slotskirken i Wittenberg, og det er fra det tidspunkt at regne 500 år efter, og dermed anledningen til festligholdelse af begivenhederne her i 2017.

Nedenstående tekst er et lille "udsnit" af et historisk og spændende foredrag, som Ingrid Thomsen (Kirkeværge i Nørre Broby) holdt i konfirmandstuen i forbindelse med fejring af "Kirkens Døgn" den 9.september 2017.

Klik evt. på foto for at forstørre Luther-statuen

Martin Luther levede fra 1483 til 1546.

Ordet Renæssance betyder "Genfødsel", og perioden Luther levede var Europæsik Renæssance. En række eksempler ...

1) Renæssancen er tiden for de store opdagelsesrejser

2) Naturvidenskaben fostrede mange nye ideer: Middelalderens verdensbillede var Ptolemæus' univers, hvor jorden var universets centrum. Dette verdensbillede blev udfordret af Renæssancens videnskabsmænd som Copernicus og Gallilei. Ifølge dem kredser jorden omkring solen.

3) Renæssancens fremherskede ideologi var Humanismen.

4) Religion og Reformation: Tiden var moden til opgør med den katolske kirkes lære

 

Det var formentlig det rette tidspunkt, at Luthers reformation startede på i 1517 - i stedet for f.eks. 100 år tidligere, fordi ...

1) Luther overlevede og blev ikke brændt som Kætter

2) De store kirkebyggerier blev muliggjort af den katolske kirkes indtjening på afladshandel

Himmel, Helvede, skærsilden og afladshandel

I den katolske kire var det et dogme (er det stadigvæk), at der findes en mellemtilstand efter døden: "Skærsilden" (på latin "purgatorium), og den kan beskrives som en renselsesproces.

AFLAD betyder eftergivelse af straf for synd

Denne eftergivelse kunne man få ved at købe afladsbreve udstedt af kirken, så man forkortede opholdet i Skærsilden. Der er masser af eksempler på store donationer til kirkebyggerier til gengæld for afladsbreve, der vil gøre vejen ind i himlen kortere og lettere. Som eksempel omtalte Ingrid Thomsen i sit foredrag i konfirmandstuen - Johan Rantzaus hustru.

Mange har nok hørt talemåden ... "Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer" ... Pave Leo 10. fik lavet mange monumenter og bygninger, bl.a. Peterskirken. Finansiering skete ved organiseret afladshandel ud over hele Europa.

Martin Luther og hustruen Katharina von Bora

Luthers kritik af handel med afladsbreve

I 1505 var Luther som 21 årig frivilligt indtrådt i Augustinerklostret for at blive munk. I 1510 foretog han en rejse til Rom for sin munkeorden.

I 1511 begynder Luther at undervise ved det nye og moderne universitet i Wittenberg.

Luthers 95 teser mod aflad og afladshandel (1517) der udløste Reformationen

Eksempler:

Tese 28: Det er sikkert og vist, at når pengene klingrer i kisten, kan profitten og havesygen øges, men kirkens forbøn er alene afhængig af Guds bønhørelse.

Tese 43: De kristne bør belæres om, at man handler bedre ved at give til den fattige eller låne ud til den trængende end ved at købe aflad.

Tese 44: Thi ved kærlighedens gerninger vokser kærligheden og (derved) bliver et menneske bedre, men ved aflad bliver han ikke bedre, slipper blot fri for straf.

Luther dømmes fredløs

I 1521 bliver Luther dømt fredløs, hvilket betyder, at han kan tages til fange og dræbes af enhver.

Fra 1522 begynder munke og nonner at forlade deres klostre. I 1523 var der således 9 nonner, der flygtede fra et Cistercienserkloster, her i blandt Katharina von Bora, kaldet Käthe - hun blev Luthers hustru.

Denne side er uddrag af Kirkeværge Ingrid Thomsens foredrag om Luther og reformationen

Eksempler på Luthers lære

TROEN er Guds gave til mennesket

Luther afskaffer cølibat for præster. Sex hører hjemme i ægteskabet - her findes den sande kyskhed. Præsten skulle altså stifte familie.

Det er også værd at sammenligne sakramenterne, som der findes 7 af i Den katolske kirke og i Luthers kirke blot 2. Sakramenter = Kirkelige handlinger.

I den danske folkekirke er der kun 2 sakramenter tilbage, nemlig Dåben og Nadveren.

Gudstjenesten blev gennemført modersmålet og ikke på latin, med prædiken på dansk i Danmark.

Luthers kærlighed til sang og musik ... Musikken er en gave fra Gud - musikken giver os et muntert hjerte.

Sprog .. Det var vigtigt for Luther, at bibelen blev tilgængelig for alle folk på modersmålet. Det er faktisk blevet hævdet, at uden reformationen og Luthers vægt på modersmålet talte vi næppe dansk i Danmark i dag.

Klik evt. på mindetavlen fra Nørre Broby Kirke for at forstørre Hans Tavsen

Christian III (tidligere Hertug Christian) og Hans Tavsen

Hertug Christian (Kong Frederik I's ældste søn) var hertug over Slesvig-Holsten. Efter "Grevens Fejde" endte Hertug Christian med at blive dansk konge under navnet Christian III, og han gennemførte reformationen i Danmark.

Hans Tavsen (født i Birkende på Fyn i 1494) tog til Wittenberg for at studere i 1523. Her blev han grebet af Martin Luthers nye tanker, og han blev en ivrig tilhænger af Luther. Kong Frederik I beskyttede Hans Tavsen, og udnævnte ham til sin personlige præst med pligt til at udbrede evangeliet i Viborg, hvilket Hans Tavsen så gjorde. Tavsen slutter sit liv med 19 år i Ribe som Luthersk Biskop, inden han dør i 1561. Du kan evt. læse mere om Hans Tavsen på hjemmesiden under "Kirkens historie" - se punktet "Mindetavler"

England - Reformation næsten på samme tid

Baggrunden for den engelske reformation er meget personlig, idet Henrik VIII var gift med Katharina af Aragonien og gerne ville have en søn. Det eneste levedygtige barn af ægteskabet var desværre en pige, Mary. Derfor bad Hanrik VIII paven i Rom om at give tilladelse til skilsmisse. Men paven sagde nej, og Henrik VIII blev derfor så vred, at han brød med kirken i 1533. I 1534 udnævnte han så sig selv til overhoved for den Engelske kirke, og dermed blev den Anglikanske kirke en realitet.

Relevante historiske engelske personer ... Kong Henrik VIII (1509-1547) af Tudorslægten ... Kong Edward VI (1547-1553), Dronning Mary I (1553-1558) alias Bloody Mary ... Dronning Elizabeth I (1558-1603) ... og endelig James 6 af Skotland, der blev til Kong Jakob I af England fra 1603 som er fra den skotske Stuartslægt. Skotland er også protestantisk, men den skotske kirke er presbyteriansk.

Nyeste kommentarer

30.12 | 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

30.12 | 11:05

Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m...

06.12 | 09:42

Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ...

27.10 | 08:31

Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...