Velkommen KONTAKT - mail/tlf Kirketider/Kalender Henvendelse om ... KIRKEFOLDER Arrangementer Kirkegården KONFIRMATION Sjov især til børn Kirkens historie Præster Altertavlen Kirkeskibet Døbefonten Gotisk Lysekrone Kirkens Værnehelgen Indretning & bygning Krypten Kirkens figurer Prædikestolen Kalkmalerierne Relief Mindetavler Hos Nationalmuseet Præstegården Præster gennem tiden Nørre Broby Hyggeligt indslag Kirkebil Ellen Marsvin Menighedsrådet Relevante links Reformationsjubilæum SIKKER POST CORONA / COVID-19 Nørre Broby Kirkes Gotiske Lysekrone Klik evt. på lysekronen for at forstørre foto Over Døbefonten hænger en af Kirkens mindre men interessante Seværdigheder fra gotisk Tid, den lille og sjældne Lysekrone af Malm. Det er klart, at den aldrig har været bestemt til nogen egentlig Belysning af Kirkerummet, dels fordi Gudstjeneste ved kunstigt Lys er en moderne Invention, dels fordi den ved sin ringe Størrelse - kun til seks Lys - var udelukket fra at gøre nogen praktisk Nytte. Den har da også været brugt på en helt anden Måde. Fra Gildeskraaerne i Slutningen af Middelalderen ved vi, at der hang Kroner rundt om foran Altrene og navnlig, at de kun blev tændt på visse Højtider. De har altså ikke skullet give Lys ved Gudstjenesten, rent bortset fra at man i Almindelighed ikke havde nogen Psalmebog at følge med i, men Hensigten med dem var blot, at de skulle forøge Festen. Der kan ikke være Tvivl om, at Kronen i Nørre Broby Kirke på samme Måde har hængt foran et Alter, enten det så har været på Højalteret eller et Sidealter, hvis man ikke antager, at den har hængt foran Sakramentsskabet. Del siden på Facebook

Nyeste kommentarer 30.12 | 11:16 Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet 30.12 | 11:05 Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m... 06.12 | 09:42 Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ... 27.10 | 08:31 Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...Nørre Broby Kirkes Gotiske Lysekrone Klik evt. på lysekronen for at forstørre foto Over Døbefonten hænger en af Kirkens mindre men interessante Seværdigheder fra gotisk Tid, den lille og sjældne Lysekrone af Malm. Det er klart, at den aldrig har været bestemt til nogen egentlig Belysning af Kirkerummet, dels fordi Gudstjeneste ved kunstigt Lys er en moderne Invention, dels fordi den ved sin ringe Størrelse - kun til seks Lys - var udelukket fra at gøre nogen praktisk Nytte. Den har da også været brugt på en helt anden Måde. Fra Gildeskraaerne i Slutningen af Middelalderen ved vi, at der hang Kroner rundt om foran Altrene og navnlig, at de kun blev tændt på visse Højtider. De har altså ikke skullet give Lys ved Gudstjenesten, rent bortset fra at man i Almindelighed ikke havde nogen Psalmebog at følge med i, men Hensigten med dem var blot, at de skulle forøge Festen. Der kan ikke være Tvivl om, at Kronen i Nørre Broby Kirke på samme Måde har hængt foran et Alter, enten det så har været på Højalteret eller et Sidealter, hvis man ikke antager, at den har hængt foran Sakramentsskabet. Del siden på Facebook