Lazarus Opvækkelse

Lazarus Opvækkelse - klik på relief for at forstørre billedet

Op til jul 1897 lod Pastor Hans Schultz Gad i den nordre korvæg mellem døbefonten og alteret opsætte et relief, der forestiller "Lazarus Opvækkelse".

Relieffet er formet af billedhugger A. Hassel. Det er udført i brændt ler (keramik) med forskellige farver. Billedet forestiller det øjeblik, hvor Herren med høj røst råber: "Lazarus kom hid ud !" (Johannes 11, 43).

Ved hver sin side af Herren ses Lazarus Søstre; Martha slår hænderne sammen med et højst forundret og overrasket udtryk, og i sit Åsyn, byder hun den kære bror et velkommen fra dødsriget. Lazarus er vågnet; med højre hånd har han løftet ligklædet fra sit ansigt og er i færd med at rejse sig. Desuden ses en række Jøder med forskellige ansigtsudtryk, en Dreng som nærnest udtrykker Nysgerrighed, og en Graver-karl grebet af forfærdelse. der er ved at flygte.

Relieffet er 1,80 meter højt og 1,40 meter bredt. På relieffets fod står indskriften: "Det er min Trøst i min Elendighed, at dit Ord, Herre, gør mig levende. Salme 119,50".

På en ekstern anden hjemmeside, er det muligt at se en 3 dimensionel version af relieffet med "Lazarus Vækkelse" - her kan du vende og dreje, zoome tættere på og længere væk ... og dermed nærstudere detaljer ... klik på efterfølgende link, hvis du er interessereret ... The Raising of Lazarus - Free 3D model by Photophobia

Dan - Nr. Broby 27.10.2020 08:31

Lazarus i 3D

https://sketchfab.com/3d-models/the-raising-of-lazarus-97c04d2496be49eea2625428745cbcc2

I er velkomne til at linke til siden eller embed viewer

Nørre Broby Kirke 30.12.2020 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

Nyeste kommentarer

30.12 | 11:16

Tak for orientering om den flotte 3D model af relieffet

30.12 | 11:05

Kære Anna ... Vi er ikke sikre på svaret, men vi kan konstatere, at i m...

06.12 | 09:42

Er det rigtigt, at Sct. Nikolaj i 1969 blev undsagt af paven og ikke længere ...

27.10 | 08:31

Lazarus i 3D https://sketchfab.com/3d-models/the-raisin...